پروژه های اجرا شده توسط اکوکوثر

پروژه آمفی تائتر باغ موزه دفاع مقدس

پروژه آمفی تائتر باغ موزه دفاع مقدس

پروژه اجرا شده توسط اکو کوثر در سال 1399 سالن امفی تائتر 330 نفره باغ موزه دفاع مقدس در استان قم طراحی و اجرای سیستم صوتی و طراحی طریقه انتشار صدا در این سالن توسط نرم افزار Ease انجام شد است تمام مراحل این پروژه که از 0 تا 100 طراحی و اجرای دکوراسیون ، سیستمهای حفاظتی ، سیستمهای نورپردازی ، سیستمهای ضبط و پخش تصویر ، سیستمهای صوتی آن به عهده مجموعه اکوکوثر و تیمهای زیر مجموعه نصب و راه اندازی شده است.