سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

شماره حساب

شما میتوانید جهت پرداخت صورتحساب خود مبلغ سفارش مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز بفرمایید.

بانک ملت به نام علیرضا عینلو

شماره حساب: 9344048047

شماره کارت: 6104337326887708

شماره شبا: IR780120020000009344048047